OK AMB er forkortelse av opplæringsKontoret ArbeidsMarkedsBedriftene.
OK AMB er tverrfaglig og kan ta inn søkere til fagopplæring i alle fag.

Vi gir ekstra tilrettelegging for både lærekandidater og lærlinger der det er behov.

Alt Image Text
Alt Image Text
Alt Image Text
Alt Image Text