Velg side

Vil du bli medlems- eller støttebedrift

OKAMB har i dag over 120 medlemsbedrifter. En medlemsbedrift er en helt ordinær arbeidsplass som har sagt ja til å ha en lærekandidat/ lærling fra oss. Bedrifter med ett stort ønske om å bidra til et viktig samfunnsoppdrag ved å gi flere mulighet til opplæring. Våre medlemsbedrifter sier ja til en intensjonsavtale med OKAMB.

Felles ønske er en læreplass til den rette kandidat når den er klar. Det ligger ikke noe krav til at bedriften har alle sine andre lærlinger opp mot vårt opplæringskontor.

Mangler din bedrift godkjenning som lærebedrift hjelper vi deg gjennom hele søkeprosessen.

Er det mer en 2 år siden din bedrift sist hadde lærlinger så må bedriften re- godkjennes før ny kandidat kan starte i lære.

Hvis du har noen spørsmål eller ønsker mer informasjon, kan du kontakte oss på telefon eller post@okamb.no.

Støttebedrift hos OK AMB?

Bedrifter, lag, organisasjoner og lignende kan også bli en del av oss som støttebedrifter. Som støttebedrift har du ingen forpliktelser til å tilby opplæring eller inngå lærekontrakter, men du bidrar til å opprettholde opplæringskontoret og vårt arbeid med lærlinger og lærekandidater gjennom en årlig kontingent. Det ville betydd mye for samfunnet, og veldig mye for enkelte person.

Beløpets størrelse er valgfritt . Og som takk for din støtte, vil vi publisere navnet, logoen og en link til din bedrifts nettside til her på våre sider.