Lærling

Illus: Hva er forskjellen på en lærling og en lærekandidat?

Hva er forskjellen på en lærling og en lærekandidat?

OK AMB vil fortløpende arbeide for å øke opp antall medlemsbedrifter og lærefag

Illus: Overgang fra skoleelev til arbeidslivet

Overgang fra skoleelev til arbeidslivet

OK AMB vil fortløpende arbeide for å øke opp antall medlemsbedrifter og lærefag.

Illus: Nyttige linker

Nyttige linker

Her er en liste over nyttige linker til instanser som kan være til hjelp.

Illus: Opplæring i bedrift

Opplæring i bedrift

OKAMB jobber i dag mest med lærekandidatordningen, men har også lærlinger med …