Velg side

Hva er forskjellen på en lærling og en lærekandidat?

En lærling skal nå alle målene i læreplanen, mens en lærekandidat har som mål å oppnå arbeidsoppgaver innenfor en begrenset del av læreplanen. Variasjonene kan være store fra elev til elev. Noen kan oppnå alle målene i VG3 læreplanen, mens andre kan ha en oppnåelse på for eksempel 50%. Det er mulig å endre en opplæringskontrakt til en lærekontrakt eller omvendt underveis i læreprosessen.

Utdrag fra opplæringslova

Ønsker du mer informasjon om lærekandidatordningen