Velg side

Opplæring i bedrift

OKAMB jobber i dag mest med lærekandidatordningen, men har også lærlinger med tilretteleggingsbehov.

Lærlingen og lærekandidaten har en avtalt lærekontrakt/ opplæringskontrakt med vårt opplæringskontor og arbeidsavtale med lærested.

Lærekandidaten kan også nå fagbrev til slutt. En må etter endt læretid jobbe i faget for så å melde seg opp til fagprøven når man har samlet nok arbeidserfaring

OKAMB jobber i dag mest med Lærekandidatordningen, men har også lærlinger med tilretteleggingsbehov.