Velg side

Lærekandidat

Lærlingen og lærekandidaten har en avtalt lærekontrakt/opplæringskontrakt med vårt opplæringskontor, og arbeidsavtale med lærested.

Lærekandidat

Lærekandidaten har en avtalt lærekontrakt/opplæringskontrakt med vårt opplæringskontor og arbeidsavtale med lærested.

Kandidaten følger denne planen:

  • Skole: 0-2år
  • Opplæring i bedrift: 2-4 år
  • Totalt 4år i opplæring
  • Ikke teorikrav
  • Praktiske mål
  • Kompetanseprøve
  • kompetansebevis

Lærekandidaten kan også nå fagbrev til slutt. En må etter endt læretid jobbe i faget, for så å melde seg opp til fagprøven når en har samlet nok arbeidserfaring.