Om oss

OK AMB ble stiftet i desember 2014 og etablert som et samarbeidsprosjekt mellom attføringsbedrifter og opplæringsavdelingen hos Vestland fylkeskommeune.

Siden januar 2016 har OK AMB vært i full drift, med ni eierbedrifter (AMB Hordaland), ALF, Beredt, Fretex vest, Gløde, Hardanger AKS, Kveik, Odda Produkt, Opero, og Trigger.

Etter fylkessammenslåingen  i 2020 er det etablert et samarbeid mellom gamle Hordaland og  gamle Sogn og Fjordane.

Som et supplement til andre opplæringskontor, samt en samarbeidskanal for alle arbeidsmarkedsbedrifter i Hordaland og Sogn og Fjordane har OK AMB som mål å tilby opplæring til både lærlinger og lærekandidater som har behov for en tilrettelagt opplæring.