Våre eierbedrifter

Velg side

OKAMB har i dag mange arbeidsmarkedsbedrifter som eiere i hele Vestland fylke. Lærekandidater som vil ha sin fremtidig arbeidsplass i en arbeidsmarkedsbedrift, eller har behov for ene tettere opplæring i ordning som «Lærekandidat med spesialundervisning» er kvalifiserte søkere her.  Inntaksregler for ordningen finner du under fanen lærekandidater.
OK AMB  i Hordaland har pr i dag 9 eierbedrifter,  du kan lese mer om disse her:

 OKAMB i Sogn og Fjordane  har pr. i dag 3  eierbedrifter , og du kan lese mer om disse her :